Digitális Iskola
Csaholci Általános Iskola
Jó Szóval Oktasd, Játszani is Engedd!

Szülő – gyermek és tanár kapcsolata


 

Szülő – gyermek és tanár kapcsolata  

A hármas kapocs.

 

u Az iskolában együtt kell működni a szülőnek, a gyereknek és a tanárnak egyaránt.

 

A tanuló helyzete igen sajátos a közoktatásban. Az iskolát a szülő választja ki, s e döntésével rábízza gyermekét a kiválasztott iskolára.

Az iskola és a tanuló nincs alá-fölérendeltségi viszonyban, sőt jogilag a szülő a megrendelő.

A nevelés és oktatás folyamatában kiemelkedő szerepe van a pedagógus – szülő - tanuló kapcsolatrendszernek, döntő módon a bizalomra épülő együttműködésnek.

A szülőt be kell vonni az iskolai életbe.

A tanulói, a szülői közösség és a pedagógus közösség harmonikus együttműködése arra a célra jön létre, hogy az iskolába beiratkozott tanulók részére biztosítsák a fejlődésükhöz, az eredményes tanuláshoz szükséges szolgáltatásokat, és a tanulók a képességüknek, tehetségüknek és szorgalmuknak megfelelően elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeket az iskola a felkészítő pedagógusok munkáján keresztül közvetít.

Az iskolák egyedül nem tudják megoldani a tanuló családi hátteréből adódó gondokat, problémákat.

A szülők előtt ki kell nyitni az iskola kapuit, hogy lássák, megfelelő környezetben van gyermekük.

Az iskolák feladata az, hogy olyan légkört alakítson ki, amely a legnagyobb együttműködési lehetőséget kínálja a szülőknek.

Az iskolának a szülővel szemben is érvényesítenie kell a tanuló érdekeit.

Konfliktus mentességre törekedjünk

A hatékony együttműködés alapfeltétele a párbeszéd, és a konfliktusmentesség.

A gyerek számára csak akkor hiteles a tanító és szülei közötti jó kapcsolat, ha ez látható, érzékelhető.

A gyermeknevelés a pedagógus és a szülő közös feladata.

Állandó párbeszéd szükséges.

A pedagógusoknak és a szülőknek fel kell készülniük az együttműködésre.

Szervezhetünk közös programot a szülőkkel.

A szülő számára az iskola bonyolult rendszer.

Fontos a szülő számára, hogy a tanároktól támogatást kapjon abban a kérdésben, hogy miként érdemes kapcsolódnia az osztályhoz, évfolyamhoz, iskolához, egyes esetekben iskolán kívüli fórumokhoz.

Fontos szerepe van a nyílt napoknak, a közös rendezvényeknek, mint karácsony, farsang, gyalog túra, gyermeknap stb., mely közel hozza egymáshoz az intézmény nevelőit, gyermekeit, szüleit.

 Keresés

Kezdő oldal