Digitális Iskola
Csaholci Általános Iskola
Jó Szóval Oktasd, Játszani is Engedd!

A kamaszkor problémái


 
 
 
 
A kamaszkor problémái
 
Szülői fórum
 
 
Mit kell tudni a kamaszkorról?
 
 
A kamaszkor egy nagyon problémás korszak a szülő pedagógus és tanuló számára. A kamaszkorban mindkét nemnél megnő az önállóságra való igény és törekvés.
Pillanatnyi hangulatuk alapján alkotnak véleményt. Egyre fokozódik kritikai készségük, vitatkozási kényszerük. Ugyanakkor a kritikát nehezen viselik, mert túlzottan érzékenyek.
A kamaszkort szinte végigkísérő konfliktusok kialakulhatnak egyének, pl. testvérek, osztálytársak, barátok, szülő-gyermek, tanár-tanuló között. Gyakoriak a kisebb-nagyobb csoportok közötti összeütközések is, pl. osztályok, lakótömbök fiataljai, lányok és fiúk között. Mindkét konfliktus megnyilvánulhat vitában, veszekedésben, sőt tartós harag is kialakulhat belőle.
 
Hogyan viselkednek ilyenkor gyermekeink?
 
 Keresi a helyét a világban.
 Fontos, hogy pozitív példákat lássanak maguk előtt.
 Nagyon nagy figyelmet kell tanúsítani irántuk.
 Nyomon kell őket követni.
 
MIT TEHET A KAMASZ KONFLIKTUSAI CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN?
— Ismerje meg és szeresse önmagát,
— törekedjen mások megismerésére,
— rendelkezzen a másság elfogadásával,
— sajátítsa el a beleélés képességét (tanulja meg a másik helyzetébe képzelni önmagát),
— tanuljon meg kulturáltan vitatkozni és másokat meghallgatni,
— legyen képes saját véleményének módosítására,
— tudjon megbocsátani és bocsánatot kérni.
 
 
 
 
 
Mettől – meddig tarthat a kamaszkor?
 
 
 
A kamaszkor testi és lelki átalakulása a növekedés, fejlődés természetes velejárója. Az, hogy mindez mennyi sérelmet, konfliktust okoz az egyén számára, az műveltségén, neveltségén és önuralmán múlik.
A kamaszkor (serdülőkor / pubertáskor / tinédzserkor) 10-14-től 18 éves korig terjedő életszakasz, átmenet a gyermek- és felnőttkor között, melynek során a nemi hormonok elkezdik működésüket, kialakulnak a másodlagos nemi jellegek, párhuzamosan jelentős pszichés változások következnek be.
Az élethosszig tartó változás egyik mérföldköve a pubertás, mely természetes, fejlődési krízissel jár. Ekkorra tehető az identitás kialakulása, a jövőre vonatkozó, hosszútávra szóló döntéshozatalok, mint például a pályaválasztás.
Az egyén ellentmondásos érzések közepette leválik a szüleiről, elszakad a gyermekkorától, azonban még nem lép át a felnőttkorba, problémamegoldó képessége éretlen,magatartásában felfedezhetők gyermeki és felnőttes vonások is. Vitatkozik, lázad és kérdőre von, keresi önmagát. Viselkedésével és külsejével is különbözni akar a felnőttektől. A szülők és más, korábban meghatározó szerepet betöltő felnőttek befolyása csökken, helyette valamely ifjúsági szubkultúra válik meghatározóvá, a kortársak hatása felerősödik.
Serdülőkori veszélyek
Moratórium a serdülőkori változás azon formája, mely krízissel jár, de az elköteleződés késleltetett, a fiatal válaszokat keres a „Ki vagyok én?” kérdésre, különböző szerepeket próbál ki.
Az identitásdiffúzió a serdülőkor életformává alakulása, stagnálás, személyiségfejlődés helyett korábbi fejlődési szintre történő visszacsúszás, gyakran vezet túlzott alkohol- vagy kábítószer-fogyasztáshoz.
A serdülők éretlen megoldási módjai közé tartozik a szökés, a csavargás, a fiatal kilép a szorongató helyzetből, környezetének elhagyásával csökken a felszültsége. Az alkohol- és kábítószer-fogyasztás egyre több tinédzsert érint, hátterében gyakran valamilyen krízisszituáció áll.
 
Kommunikáció serdülőkorban
A pubertáskori bizonytalanság következtében a fiatal kortársaitól vár megerősítést, az én-közlések helyett többes szám első személyben kommunikál, véleményének, érzelmeinek kimondásakor hajlamos a csoport nevében beszélni.
Az ifjúsági argó (szleng), a fiatalokra jellemző, felnőttekétől eltérő szókészlet, nyelvhasználat kifejezi az egy közösséghez, a kortárscsoporthoz tartozást. A serdülők speciális nyelvhasználatukat tudatosan is alkalmazzák, amennyiben a felnőttek felé autonómiájuk kifejezése a szándékuk. Megfelelni vágyás esetén a fiatalok próbálnak alkalmazkodni, háttérbe szorítják az argót, mely a beszélgetések során fokozza a gátlásaikat és a bizonytalanságukat.
A tinédzserekre jellemző az ún. szó-idioszinkrázia, az egyén számára sajátos jelentést, érzelmi-indulati telítődést kapnak a többség számára közömbös szavak vagy kifejezések, melyek általában valamilyen komplexust jeleznek.
 
 
 
 


Keresés

Kezdő oldal