Digitális Iskola
Csaholci Általános Iskola
Jó Szóval Oktasd, Játszani is Engedd!

A szülő és az iskola kapcsolata


 
 
 
A szülők és az iskola kapcsolata
 
 
Magyarországon az iskola fokozatosan eltávolodott a családtól. Az egyre brutálisabbá váló iskolai és iskolán kívüli gyermekbántalmazások miatt sürgetővé vált a szülői ház és az iskola közötti kapcsolat újraértékelése, a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat szorosabbra fűzése, a nevelőpartneri viszony erősítése
 
Együttműködés a szülői ház és az iskola között hatékonnyá válik, ha a gyermek iránti kötelezettség az elsődlegesen fontos szempont ennek az együttműködésnek a kialakításában.
 
A szülők befolyása az iskolai teljesítményekre
 
A szülői támogatás
 
A gyermekeknek 16-18 éves korukig általában idejük 14-20 %-át kell az iskolába tölteni, ezért nem meglepő, hogy a gyermekek tanulmányi előmenetelére nagy hatással van az, amit a gyermekek szülei gondolnak és mondanak. A szülők (különösen az anyák) kapcsolata a gyermekkel igen erős.
Nem reális az iskolától, hogy azzal kompenzálja az otthoni attitűdöt, hogy harcol ellene, inkább az a reális, hogy ha az iskola támogatást kap a szülőktől, akkor nagyobb hatást tud a gyermekre gyakorolni
Nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a gyermek iskolai teljesítménye szorosan összefügg a családi hátterével, különösen a szülők hozzáállásával, ezért a tanárok professzionális érdeke, hogy az iskolai nevelés, oktatás összhangban legyen a családon belüli neveléssel.
 
A szülőkkel való együttműködés alapja
 
Ha a pedagógus hatékonyságát az szabja meg, hogy a család mit gondol, mond és tesz, akkor ez megerősíti a szülőkkel való együttműködés szükségességét.
Nem kétséges, hogy a pedagógus számára könnyebb nem kapcsolatba lépni a szülővel. Ugyanúgy a szülőnek is könnyebb nem kapcsolatba kerülni a pedagógussal. Az adatok azt mutatják, hogy az ilyen tétlenség hátrányos a tanulóra, és megakadályozza a tanulási esélyegyenlőséget, melyet a jelen gyakorlat úgy sem tesz lehetővé.
Sem az iskola sem a család nem tudja saját attitűdjét ráerőltetni a másikra. Mindegyiknek fel kell készülni a bírálatra és fogadnia kell a bírálatot a megegyezés keresése során.
 
A gyermeknevelés a pedagógus és a szülő közös feladata.
 
1. Állandó párbeszéd szükséges.
2. Az együttműködés elsődleges színtere az osztály
3. A nevelés és az oktatás tartalma és formája a párbeszéd része legyen
4. A pedagógusokat fel kell készíteni a kapcsolatra.
5. A szülőket fel kell készíteni a kapcsolatra.
6. A pedagógusoknak és a szülőknek fel kell készülniük az együttműködésre.
7. A pedagógus kompetenciája a kapcsolat során mint szakmai követelmény jelentkezik (a pedagógus hivatás része a szülőkkel való kapcsolattartás).
8. Az iskolának biztosítani kell, hogy a szülői csoportok (osztályközösségek) minden segítséget megkapjanak az együttműködéshez.
9. A hátrányos helyzetű gyermekek szülei különleges bánásmódot igényelnek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Keresés

Kezdő oldal