Digitális Iskola
Csaholci Általános Iskola
Jó Szóval Oktasd, Játszani is Engedd!

TÁMOP 3.3.8B


                                                                                                  Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú

 fejlesztéseinek támogatása a Csaholci Iskolában

Pályázati azonosító száma: TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0148

Beszámoló

 

Intézményünk és településünk a leghátrányosabb kistérségekhez tartozik. Magas a munkanélküliség és az aluliskolázottság aránya. Ennek ellenére egy összetartó, hagyományait ápoló közösséget alkotunk. A hátrányos helyzetből adódóan folyamatosan közösségfejlesztő és családbarát tevékenységeket folytatunk.

A pályázat a település esélyegyenlőségi problémáira reagált, a helyi sajátosságok alapján közelítette meg a társadalmi csoportokat és ez alapján igyekezett a település gyermekei és felnőttei számára egyaránt lehetőséget teremteni az elfogadásra, megismerésre. A mai társadalmi helyzetben kiemelt szerepet kell szánni az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére. Eltökélt szándékunk, hogy közösségünk megismerje a kisebbség kultúráját, életmódját, így jobban megértjük az ők problémáit, életüket. De ez nem lehet csak egyoldalú ismeretközlés. Fontos, hogy a kisebbség is beilleszkedjen, de ez csak úgy lehetséges, ha ők is ismerik a többségi társadalom kultúráját és ehhez igyekeznek alkalmazkodni, beilleszkedni, természetesen a saját hagyományaik megtartása mellett. A helyi társadalmat érintő kérdésekben a partnerek igényeire reagálni kell, meg kell tanítanunk az egymás mellett élés képességét, a toleranciát és az együttműködést. Tudnunk kell kezelni a másságot.

Rendezvénysorozatunk egy tartalmilag egymásra épülő projektsorozat volt, amelyek egy-egy konkrét cél megvalósulására irányultak, eredményük mérhető, értékelhető.

A projektek alkalmával kiemelkedő szerepe volt a pedagógusoknak, akik pedagógiai, zenei, sport és egyéb oktatással-neveléssel kapcsolatos végzettségüknek köszönhetően elkötelezett munkát végeznek a hagyományőrzés területén.

A Szülői Fórumok kiváló lehetőséget teremtettek arra, hogy megismerjük a szülők lelki világát, elvárásaikat az intézménnyel kapcsolatosan, illetve az iskola is megfogalmazta elvárásait a szülőkkel szemben. Az eseménysorozatok alkalmával egymásra talált a szülő a pedagógus, ezáltal harmonikus és előremutató kapcsolat alakult ki az iskola felé is.

Fontos eleme volt a pályázatnak a mentoráló tevékenység. Olyan tematikát állítottunk össze, mely révén tudtuk segíteni tanulóink tanulmányi munkáját, ezáltal javult előmenetelük. Másik fontos eleme volt a foglalkozásoknak a kompetencia fejlesztés, az önismeret és a kommunikáció fejlesztése. Igyekeztünk alkalmazkodni az ünnepkörökhöz, hogy erről is bővebb ismereteik legyenek tanulóinknak. Megismertük a családi háttért, beszéltünk a kulturális sokszínűségről, a hagyománytiszteletről és a nemzettudatról. Igyekeztünk kooperatív technikákat alkalmazni, új munkaformákat ismertettünk meg tanulóinkkal. Fejlesztettük kreativitásukat, problémamegoldó készségüket és rávilágítottunk az együttműködés fontosságára.

A tevékenységek megtervezése ugyanolyan szakszerű tervezést igényelt, mint az abból levezetendő és megvalósítandó tényleges cselekmények kivitelezése.Keresés

Kezdő oldal